WAT IS ANGST?

Angst wordt omschreven als een gevoel van bedreiging, optre dend bij een naderend gevaar, waaraan men niet kan ontsnappen. Eigenlijk is de belevenis geen gevoel , maar een stemming. Zoals men somber, blij, verdrietig, opgewekt of depressief kan zijn, kan men ook angstig gestemd zijn.

Angst is niet gericht op iets bepaalds, juist het onbestemde ervan maakt het tot een kwellende ervaring. Wanneer we bang zijn voor iets bepaalds, spreken we van vrees. Vrees is wl een gevoel. Angst is dus meer diffuus.
We worden angstig, wanneer we iemand, die ons dierbaar is (dreigen te) verliezen.

Met schuldgevoel is verbonden de vrees te worden veroordeeld, met schaamte de vrees te worden uitgelachen. Wanneer de ervaring onbestemd en diffuus is, dan ontstaat de angst te worden veroordeeld c.q. te worden uitgelachen.

De volgende angsten staan centraal in de angststoornissen:

1. Angst voor bedreiging van het leven, lichamelijke intact heid, angst voor pijn.
2. Angst voor verlies van mensen, die dierbaar zijn, of van hun liefde.
3. Angst te worden veroordeeld, ook door ons zelf (gewetens angst).
4. Angst te worden uitgelachen.
5. Angst voor desintegratie.
Met desintegratie bedoelen we de situatie die ontstaat wanneer iemand het contact met de realiteit uit het oog aan het verliezen is.

Eigenlijk kan men alle angsten terug voeren op de angst voor de dood of voor pijn. Mensen die ons lief zijn, beschermden ons tegen de dood of pijn. Veroordeeld of uitgelachen worden zou verlies van deze be scherming kunnen betekenen.

Angst is een buitengewoon kwellende ervaring, die kan overgaan in een paniektoestand, waarin we door angst overspoeld worden en ons zelf niet meer in de hand hebben.

Het vermijden van angst is een sterke drijfveer, net als de sterke drijfveer te voorkomen, dat bepaalde verboden impulsen tot bewustzijn komen.

Angst is zoals bovenstaande laat zien, een zeer veel voorko mend en normaal verschijnsel. Het kan echter dusdanige vormen aannemen dat iemand er echt door gekweld wordt en in zijn functioneren belemmerd raakt. In zo'n geval is het van belang hulp te zoeken.

> Volgende