WERKZAAMHEDEN

Onderstaande werkzaamheden worden door de Mental Coaching:

1. Informatie verschaffen aan cliŽnten en hulpverleners om trent de ontwikkelingen op behandelgebied en medicatie.
2. Telefonische informatie (tijdens kantooruren).
3. Lezingen en contactavonden organiseren, zie punt 1.
4. Huisartsenvoorlichting op aanvraag en desgewenst overleg over behandelingsmogelijkheden tussen de Mental Coach, de huisarts en de cliŽnt.
5. De leden bekend te maken met de BENJAMINMETHODE, vooral de mensen die hyperventilatie hebben. Met deze methode zijn mensen meestal binnen 8 weken van hun hyperventilatieklachten af.

6. Informatie voor partners en familieleden van cliŽnten. Wat veelvuldig vergeten wordt, is dat de naaste omgeving van een cliŽnt zeer nadelige gevolgen kan ondervinden. Daarbij moet men vooral denken aan het constante span ningsveld, waardoor ze slechter gaan functioneren op hun werk en thuis. Vaak kunnen ze niet deelnemen aan het sociale leven, zodat zij ook in een isolement raken met alle gevolgen van dien. De Mental Coach heeft een boekje met informatie voor partners. Hierin staat wat partners kunnen bijdragen aan de genezing van de cliŽnt.
7. Medicijnbegeleiding: Uit eigen- en stichtingservaring is gebleken dat over het gebruik van medicijnen nog veel onwetendheid bestaat. Wij willen hier dan ook duidelijkheid in verschaffen. De meeste mensen die een angststoornis of een depressie hebben, hebben al jaren van medicijngebruik achter de rug. Om nu niet in al te moeilijke termen te vervallen zal ik proberen het zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden wat de Mental Coaching hiermee bedoelt en doet. Uitgangspunt is dat we ons hierbij beperken tot en derhalve alleen spreken over medicatie bij angststoornis (fobie, dwangneurose) of depressie.

Hierna volgt telkens een korte beschrijving van de meest voorkomende en voorgeschreven medicijnen en wat ze kunnen betekenen bij de weg naar genezing.

> Volgende.