MEDICIJNEN

A. Betablokkers = Middelen die de prikkelgevoeligheid van het lichaam tegengaan. (Bijvoorbeeld: trillen, blozen, hartkloppingen, etc.).
Deze middelen zijn zuiver een oplossing van tijde lijke aard en werken niet constructief mee aan de genezing.

B. Hypnotica = Slaapmiddelen.
Zeer veel mensen die aan paniekstoornissen lijden, kampen ook met inslaap- en doorslaapstoornissen. Vaak durven ze zelfs niet te gaan slapen, wat uiteraard de stoornis weer bevordert.
Men moet deze middelen dan ook zien om mensen rust te geven zodat ze niet de hele dag het gevoel hebben oververmoeid te zijn.
Deze middelen werken niet constructief mee aan de genezing en worden vaak jarenlang gebruikt zodat de kans op verslaving groot is.

C. Neuroleptica = Middelen ter onderdrukking van ern stige angsten.
Deze middelen zijn soms nodig om mensen met zeer ernstige paniekstoornissen te kunnen behandelen. Deze worden in principe alleen door psychiaters voorgeschreven en worden slechts door een kleine groep patiŽnten gebruikt.
Neuroleptica staan ook negatief bekend om hun vaak ernstige bijwerkingen.

D. Anxiolytica = Angstremmende middelen.
Deze middelen worden het meest voorgeschreven aan angstige mensen en dan vaak jaren aaneen. Tegen een kortstondig of incidenteel gebruik is weinig bezwaar, maar bij langdurig gebruik is de kans op verslaving of gewenning zeer groot. De patiŽnt krijgt daardoor de neiging steeds meer te gaan gebruiken.
De angst wordt door deze middelen wel onderdrukt, maar draagt niet bij aan het genezingsproces en daarom zijn ze geen medicijnen in de ware zins des woords.
Voor kortdurende ondersteuning of crisis-interventie zijn deze middelen functioneel, maar men moet oppas sen niet afhankelijk te worden.
Bijna alle angstremmende middelen vallen onder de groep benzodiazepinen. Men noemt ze ook wel: "kal merende middelen".
De behandelend arts, en uiteraard de patiŽnt zelf, moet hiermee dus bijzonder voorzichtig omgaan. Dit gebeurt niet altijd.

E. Anti-depressivum = Depressie bestrijdend en stemmings- verbeterend middel.
Uit onderzoek, praktijk en eigen ervaring is geble ken dat bij behandeling van paniekstoornissen met anti-depressiva zeer goede resultaten te behalen en reeds behaald zijn. Voorts is er nog volop onderzoek naar nieuwe middelen, waar de Mental Coaching zich up to date over laat voorlichten om dit zo snel mogelijk door te geven aan de cliŽnten.

Omdat alle middelen tegen de natuur van de mens werken en geen genezing doch alleen symptoom bestrijdend werken, richten wij ons doorgaans op de opbouw of afbouw van het gebruik ervan. Dit ten gunste van het leren van nieuwe emotionele problemen oplossende vaardigheden zoals met behulp van de Benjaminmethode.

De Mental Coaching heeft voor deze begeleiding de beschikking over een speciaal telefoonnummer (0180 - 684073 / 06-11087745). Op dit nummer zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar.
Begeleiding achten wij nodig omdat mensen in de begin periode last (kunnen) krijgen van bijwerkingen, die na een paar weken verdwijnen maar er in het begin de oorzaak van kunnen zijn dat mensen ermee stoppen.
Men kan ook niet van de huisarts of desbetreffende behandelaar verwachten 24 uur per dag beschikbaar te zijn.

Wij zien het dan ook als aanvulling voor degene die het voorschrijft en een veilig idee voor degene die het gebruikt of wil gaan gebruiken. Voorts vinden wij dat voornoemde middelen bekend moeten worden om hun resultaten en niet om de bijwerkingen. De bijwerkingen worden thans vaak als excuus door de behandelaars aan gevoerd om ze niet voor te schrijven.
Het is een ervaringsgegeven uit de praktijk dat goede medicijnbegeleiding, plus de Benjaminmethode zeer goede vooruitzichten bieden voor een oplossing bij mensen met angststoornissen, fobieŽn, dwang en depressie.
Wij raden U dan ook aan, als U met deze problematiek te maken heeft, contact op te nemen met Uw huisarts en de mogelijkheden met hem/haar te bespreken.
Ook kunt U te allen tijde contact opnemen met onze Mental Coaching voor nader overleg.