Zorgbelang Noord-Holland heeft een E-panel, een soort klantenpanel. De panelleden kunnen hun mening over de zorg geven.
Wat vindt u van de kwaliteit van de zorg in Noord-Holland? Wat zijn uw ervaringen met zorg en welzijnsvoorzieningen? En wat zijn uw wensen? De leden van het E-panel ontvangen een paar keer per jaar een digitale vragenlijst over een onderwerp in de zorg. De uitkomsten van de vragenlijsten gebruikt Zorgbelang Noord-Holland bij hun werk. De resultaten worden besproken met zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden. Zo dragen de antwoorden van de panelleden bij aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg in Noord-Holland.

Welkom op Mental-coaching.nl

Op onze site vindt u informatie over angst- en depressiestoornissen,
maar u vind hier ook uitleg over behandel mogelijkheden.
Gebruik het menu links om naar het onderwerp van uw keuze te gaan.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of meer informatie willen,
kunt u contact met ons opnemen via email, post of telefoon, zie het
hoofdstuk contact.

Leendert van der Meer,
Mental-Coaching.nl

Aangesloten bij de NPCF.
(Ned. Patiënten en Consumenten Federatie)

Voor onze begeleiding kunt u vergoeding aanvragen bij het CIZ.
Meer informatie op www.ciz.nl