HOE UIT BUITENSPORIGE ANGST ZICH?

Buitensporige angst uit zich in aanhoudende psychische en lichamelijke verschijnselen. Psychische verschijnselen.

Buitensporige of "onwerkelijke" angst gaat samen met bange voorgevoelens, een gevoel van bezorgdheid, onbehagen, vrees, nervositeit, ongeduld, spanning, onrust of zelfs paniek. In het uiterste geval kan angst voor de dood, om gek te worden of de controle te verliezen iemands gedachtenwereld overheersen.

Lichamelijke verschijnselen

De lichamelijke verschijnselen kunnen voelbaar zijn in verschillende organen:
- hart en longen; kortademigheid, beklemming op de borst, hartkloppingen, versnelde hartslag, een gevoel van benauwdheid/verstikking
- spieren; pijn, gespannenheid, trekkingen (beven, rillen, trillen) rusteloosheid, snel moe
- spijsverteringskanaal; onaangenaam gevoel in de maagstreek of buik, krampen, diarree, misselijkheid, droge mond, moeite om te slikken, een brok in de keel
- zenuwstelsel; hoofdpijn, duizeligheid, een slap gevoel, slaapstoornissen, concentratieproblemen, een licht gevoel in het hoofd.

Andere mogelijke verschijnselen: koude klamme handen, zweten, jeuk, afwisselend warm of koud hebben, vaak moeten plassen, slecht tegen harde geluiden of fel licht kunnen, op scherp staan, alles in de gaten moeten houden, schrikachtig, "niets meer weten", moeite met inslapen/doorslapen, prikkelbaarheid.

Een aantal van bovengenoemde klachten kan ook als symptoom van andere stoornissen optreden, zoals bijvoorbeeld een cafe´nevergiftiging of een verhoogde schildklierwerking. Ondanks het feit dat een angststoornis zich doorgaans zal kenmerken door een combinatie van verscheidene bovenstaande klachten, dient altijd eerst een arts lichamelijke oorzaken uit te sluiten.