Post-traumatische stress-stoornis

Een gebeurtenis, die zeer traumatisch is, kan diepe sporen achterlaten, die gepaard gaan met angst. Het komt voor bij b.v. ernstige bedreigingen, overvallen, gijzelingen van de persoon zelf of iemand die dierbaar is. Alles wat te maken heeft met de gebeurtenis; kan angst oproepen en de neiging bestaat te vermijden.

De traumatische belevenis wordt hardnekkig herbeleefd op ten minste een van de volgende manieren:

• terugkomende, opdringende en verontrustende herinneringen aan de gebeurtenis; terugkerende, verontrustende dromen over de gebeurtenis;
• een plotseling handelen of voelen alsof de gebeurtenis plaats vond (hierbij hoort ook een gevoel de gebeurtenis opnieuw te beleven, zinsbegoochelingen, hallucinaties en dis-sociatieve momenten, zelfs wanneer deze bij hét ontwaken voorkomén of wanneer iemand onder invloed van middelen verkeert); en
• een intens psychisch lijden wanneer de persoon wordt blootgesteld aan gebeurtenissen die sterk lijken op de traumatische gebeurtenis of die deze symboliseren. Onder dit laatste worden ook verstaan de "verjaardagen" van de gebeurtenis(sen).

Hardnekkige vermijding van stimuli die in verband gebracht worden met het trauma, ofwel een verdoving van de algemene responsiviteit (die niet aanwezig was Voor het trauma). Dit komt tot uiting in ten minste drie van de volgende aspecten:

• Pogingen om gedachten en gevoelens te vermijden die met het trauma in verband staan;
• pogingen om activiteiten of situaties te vermijden die de herinnering aan het trauma opwekken;
• het onvermogen om een belangrijk aspect van het trauma te herinneren (psychogene amnesie);
• een opvallende afname van de belangstelling voor belangrijke activiteiten;
• een gevoel van vervreemding van anderen of er niet bij horen;
• een inperking van het affect, bijvoorbeeld het onvermogen om liefhebbende gevoelens te hebben;
• een gevoel van weinig toekomstperspectief, bijvoorbeeld wanneer de persoon in kwestie niet verwacht een loopbaan te hebben, te trouwen, kinderen te krijgen, of lang te leven.

De klachten verdwijnen in de loop van de tijd, over het algemeen.