Sociale fobie


De sociale fobie is een aanhoudende en hardnekkige angst voor één of meer situaties, waarin de betrokkene wordt blootgesteld aan mogelijke kritische beoordeling door anderen en waarin hij of zij bang is zichzelf belachelijk te maken. In de gevreesde situatie voelt men zich vaak gespannen en kan het een angstreactie oproepen. Ook bij deze angst zal er dus een neiging bestaan te vermijden. Het sociale leven kan hierdoor belemmerd worden. Men durft bv. niet meer naar een feestje, verjaardag of te praten met een ander.

Spanning in bepaalde situaties is voor de meesten van ons wel een bekend verschijnsel. Zo is het spreken in een zaal, ook een spanningsvolle situatie, dat kan ik U verzekeren. Spanning bij sollicitatiegesprekken ook om een ander voorbeeld te noemen.

De grens tussen het "normale” en de sociale fobie is soms moeilijk te trekken. Maar het zal U duidelijk zijn dat een hardnekkige angst iets anders is, dan een gevoel van spanning in een bepaalde situatie. Vooral wanneer iemand er zelf last van heeft, zou ik het abnormaal willen noemen, of wanneer er vermijdingsgedrag aanwezig is, waarvan de betrokkene last heeft. Bij de mensen die last hebben van een sociale fobie zien we vaak een of meer van de volgende verschijnselen:

vage buikklachten, vaak urineren, moeite met slikken of een brok in de keel;-waakzaamheid, voortdurend alert zijn, opgejaagdheid, overdreven schrikreacties. concentratieproblemen, black-outs, moeite met slapen, prikkelbaarheid.

Bij een groot aantal van de mensen die hiervan last hebben, komt vermijdingsgedrag veel voor. Meestal zonder een specifieke angst voor een bepaalde situatie. De grens met depressieve toestanden is vaak moeilijk te trekken, mengbeelden komen frequent voor.