MET ANGST LEREN OMGAAN

Met angst leren omgaan In alle gevallen is het van belang het feit te aanvaarden dat u angsten voelt. Acceptatie betekent echter niet dat u bij de pakken neer hoeft te zitten! Het betekent wl een realistische erkenning van het gegeven bang te zijn en is een begin om uw "ontspoorde" geest weer op de rails te krijgen. Zoek indien nodig hulp van een psycholoog of psychotherapeut die een veelzijdige gedragstherapie toepast. Iemand die u leert op een produktieve manier te voelen, denken en doen met betrekking tot de tegenslagen van alledag.

Wanneer u inmiddels te angstig bent geworden is het een zeer goede zaak dat u uw arts vraagt u tijdelijk een kalmeringsmiddel voor te schrijven om de ergste angst af te dempen, opdat u doeltreffend aan u zelf kunt werken. Omdat een dergelijk middel de oorzaak of oorzaken van uw angst niet weg kan nemen is het geen medicijn in de ware zin des woords. Een kalmeringsmiddel geneest dus niets maar kan u slechts ondersteunen u zelf te leren genezen van uw emotionele "wonden".